1. Layihələndirmə:

  - Eskiz və işçi layihələr;

  - İnteryer və Eksteryer dizayn layihələr;

  - Landşaft dizayn layihələri;

2. Əsaslı tikinti işləri;

3. Əsaslı təmir – bərpa işləri:

  - Dekorativ boya işləri;

  - Rəssamlıq işləri;

  - Heykəltaraşlıq işləri;